Patiëntenrechten (WGBO)

Behandelingsovereenkomst
Als u met een recept naar de apotheek gaat, sluit u met de apotheker een behandelingsovereenkomst af conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dat betekent dat u met de apotheker afspreekt dat de apotheek u farmaceutische zorg biedt: de apotheker zal u in principe het medicijn meegeven dat de arts u heeft voorgeschreven. De apotheker geeft u advies over het gebruik van dit medicijn en zal u zo nodig verder begeleiden.

Meer informatie over de WGBO vindt u in de folder 'Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw apotheker'. Deze folder vind u hier.